تاثیرات خوردن قارچ بر مغز انسان

مغز انسان به دلیل ظرفیتش محدود است و قادر به قارچ خوراکی اصفهان خاطر سپردن همه اطلاعات نیست.
سیستم حافظه برای ارجحیت دادن به اطلاعات حافظه مربوط به حفظ و افزایش تناسب اندام قارچ صدفی کوهی تکامل یافته است.
ما قارچ‌ها را انتخاب کرده‌ایم، منطقه‌ای که در تحقیقات آموزش علوم به شدت نادیده گرفته شده است، تا بررسی کنیم که کدام نوع اطلاعات در مورد قارچ‌ها توسط دانش‌آموزان دبیرستانی بهتر حفظ می‌شود.
علاوه بر این، ما بررسی کردیم که آیا اطلاعات مربوط به سمیت قارچ زمانی که فقط به صورت شفاهی یا در ترکیب با یک متن نوشته شده ارائه می‌شود، بهتر حفظ می‌شود.
نمونه پژوهش شامل 160 دانش آموز مقطع متوسطه از اسلواکی بود. برای بررسی سوالات پژوهش از طرح آزمایشی بین موضوعی و درون آزمودنی پیش آزمون/پس آزمون استفاده شد.
داده ها از طریق پرسشنامه (با استفاده از مقیاس پاسخ لیکرت)قارچ صدفی پرورشی جمع آوری شد.
ما دریافتیم که اطلاعات مربوط به بقا (یعنی سمیت قارچ) به طور قابل‌توجهی بهتر از اطلاعات غیر مرتبط با بقا (یعنی نام‌گذاری قارچ و وقوع) حفظ می‌شود، اما هیچ تفاوتی در یادآوری بین شرایط ارائه وجود ندارد.
به طور غیرمنتظره، دانش آموزان پسر اطلاعات مربوط به سمیت قارچ را به طور قابل توجهی بهتر از دانش آموزان دختر حفظ کردند.
نتایج ما نشان می دهد که حفظ اطلاعات توسط دانش آموزان دبیرستانی در مورد قارچ هایی که باعث مسمومیت جدی می شوند مطابق با پیش بینی های تکاملی است و می تواند توسط معلمان علوم مورد استفاده قرار گیرد.
موجودات متنوع و غیرسبز (فاقد کلروفیل) قارچ های پادشاهی بخش اساسی اکثر اکوسیستم ها هستند.
آنها چرخه های طبیعی عناصر مختلف مانند کربن، نیتروژن و اکسیژن را قارچ صدفی خوراکی تحت تأثیر قرار می دهند.
آنها منبع غنی پروتئین، کربوهیدرات هستند
  • منابع:
    1. Learning about Mushrooms IsInfluenced by Survival Processing

تبلیغات:

  1. آیا سارقان موزه بریتانیا دستگیر شدند؟
  2. داستانهای موفقیت استارتاپ های بزرگ ایران!
  3. کاشت نهال فلفل دلمه ای در گلدان
  4. مرگ مشکوک پیرمرد با خوردن توت فرنگی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.